Η μεταξοτυπία Darker With The Day (2017)  δημιουργήθηκε στο εργαστήριο Tind του Χρύσανθου και του Μανώλη Αγγελάκη με φωτομεταφορά από διαφάνειες σχεδιασμένες στο χέρι από τον Στέφανο Ρόκο (σε έκδοση των διακοσίων, 72×102 εκ., 8 χρώματα, σε χαρτί Munken Pure Rough, αριθμημένη και υπογεγραμμένη).

Η μεταξοτυπία And No More Shall We Part (2018) δημιουργήθηκε στο εργαστήριο Tind του Χρύσανθου και του Μανώλη Αγγελάκη με φωτομεταφορά από διαφάνειες σχεδιασμένες στο χέρι από τον Στέφανο Ρόκο (σε έκδοση των διακοσίων, 72×102 εκ., 8 χρώματα, σε χαρτί Munken Polar Rough 300 γρ., αριθμημένη και υπογεγραμμένη).