ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι κάτωθι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (οι Όροι), εφαρμόζονται κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) του παρόντος ιστοχώρου, https://www.stefanosrokos.gr. Η χρήση του e-shop συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδέχεστε τους Όρους, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιήσετε το e-shop.

Μέσω του e-shop, παρέχεται η δυνατότητα αγοράς προϊόντων καλλιτεχνικής φύσης, εμπνευσμένων από τα έργα του Στέφανου. Ειδικότερα, λευκώματα και μεταξοτυπίες που αφορούν σε έργα ζωγραφικής που δημιούργησε ο Στέφανος, προσεγγίζοντας εικαστικά το άλμπουμ των Nick Cave & The Bad Seeds No More Shall We Part, θα διατίθενται προς πώληση στο e-shop.

Προμηθευτής για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, είναι ο:
Στέφανος Ρόκος
Υακίνθου 24, Αγ. Παρασκευή
153 43 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 210 63 90 500
E-mail: info@stefanosrokos.gr  

Τιμολόγηση – Παραγγελία

Οι τιμές των προϊόντων που θα διατίθενται στο e-shop, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. καθώς και κάθε άλλου σχετικού τέλους ή φόρου (π.χ. δασμού ή φόρου εισαγωγής που τυχόν απαιτείται για σκοπούς παράδοσης), εμφανίζονται δίπλα στο εκάστοτε προς πώληση προϊόν. Ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς (όπως δαπάνες αποστολής, παράδοσης και ταχυδρομείου), το οποίο θα του γνωστοποιείται πριν από την τελική υποβολή της παραγγελίας του.

Σε περίπτωση που κάποιο πρόσθετο κόστος δεν δύναται να υπολογιστεί και να γνωστοποιηθεί στον πελάτη με σαφήνεια, θα υπάρχει σχετική μνεία κατά τη διαδικασία υποβολής της σχετικής παραγγελίας. Εάν διαπιστωθεί σφάλμα στο ύψος της τιμής προϊόντος για το οποίο πελάτης έχει ήδη υποβάλει παραγγελία, θα επικοινωνηθεί στον πελάτη το συντομότερο δυνατόν η δυνατότητα επιλογής είτε έγκρισης της σωστής τιμής είτε ακύρωσης της παραγγελίας. Η σχετική επικοινωνία θα γίνεται μέσω του e-mail που έχει δηλώσει ο πελάτης για σκοπούς επικοινωνίας, ενώ η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτομάτως σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του πελάτη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Πληρωμή

Μόλις ολοκληρωθεί η παραγγελία, ο πελάτης λαμβάνει σχετική ενημέρωση μέσω e-mail. Η πληρωμή λαμβάνει χώρα με την υποβολή της παραγγελίας. Εφόσον παρέχεται, μέσω του e-shop, δυνατότητα προπαραγγελίας ενός προϊόντος, η πληρωμή παρομοίως λαμβάνει χώρα με την υποβολή της προπαραγγελίας. Σε περίπτωση ακύρωσης μιας παραγγελίας, το πλήρες ποσό της σχετικής πληρωμής επιστρέφεται στον πελάτη με το ίδιο μέσο πληρωμής που ο ίδιος χρησιμοποίησε κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Προσφέρουμε τη δυνατότητα των παρακάτω τρόπων πληρωμής:

  1. Πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες
  2. Paypal
  3. Τραπεζική κατάθεση στους κάτωθι λογαριασμούς:
    Εθνική Τράπεζα GR3701107150000071500397139

Για την ασφάλεια των εμπορικών συναλλαγών, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), με την πιο ισχυρή κρυπτογράφηση (128-bit). Κρυπτογραφούνται όλα τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, συμπεριλαμβανομένων αριθμών πιστωτικών καρτών, ονομάτων και διευθύνσεων, ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο.

Παράδοση

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέξουμε το μέσο μεταφοράς και παράδοσης του προϊόντος. Ο πελάτης θα λάβει το προϊόν, ή τα προϊόντα κατά περίπτωση, το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της παραγγελίας, με την εξαίρεση περιπτώσεων προπαραγγελιών, όπου ο πελάτης θα ενημερώνεται πριν την υποβολή της προπαραγγελίας για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης.

Κατά την παραλαβή του προϊόντος, ο πελάτης είναι υπεύθυνος να ελέγξει εάν η κατάσταση του προϊόντος που παρέλαβε είναι η επιθυμητή ή υπάρχουν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Στην τελευταία περίπτωση, οφείλει να επικοινωνήσει χωρίς καθυστέρηση με τον προμηθευτή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stefanosrokos.gr. Στον πελάτη θα παρέχεται, κατ’επιλογήν του, η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή αντικατάστασης του προϊόντος. Τυχόν αντικατάσταση γίνεται μόνο με προϊόν όμοιο, ενώ θα ληφθεί υπόψη και η ύπαρξη ή μη αποθεμάτων του συγκεκριμένου προϊόντος. Σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων, θα ενημερωθεί ο πελάτης σχετικά, ώστε να κινηθεί η διαδικασία επιστροφής χρημάτων. Για τη διενέργεια της διαδικασίας αντικατάστασης, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν στον προμηθευτή, ενώ ο προμηθευτής αναλαμβάνει να καλύψει τα σχετικά έξοδα επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος και αντικατάστασης με νέου.

Αποστολές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενδέχεται να επιβαρυνθούν με επιπλέον δασμούς.

Υπαναχώρηση – Επιστροφή Προϊόντων

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας που του παραδόθηκε η φυσική κατοχή του προϊόντος. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης οφείλει, πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, να στείλει ενημέρωση για την απόφασή του με ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. με επιστολή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stefanosrokos.gr).

Ο πελάτης οφείλει επίσης να στείλει πίσω το προϊόν ή να το παραδώσει στη διεύθυνση που αναγράφεται στους παρόντες Όρους. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί, εφόσον ο πελάτης στείλει πίσω το προϊόν πριν τη λήξη των 14 ημερών. Εάν ο πελάτης υπαναχωρήσει από την αγορά, και εφόσον ολοκληρωθεί (ληφθεί) η επιστροφή του προϊόντος, θα του επιστραφεί το σύνολο των χρημάτων που κατέβαλε, συμπεριλαμβανομένων εξόδων παράδοσης, αλλά εξαιρουμένων τυχόν συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στην επιλογή του πελάτη να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε.

Εφόσον λάβουμε πίσω το προϊόν σε άρτια κατάσταση και όπως παραλήφθηκε, η επιστροφή χρημάτων θα λάβει χώρα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα λήψης της σχετικής ενημέρωσης του πελάτη. Ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής, χρησιμοποιείται δε για την επιστροφή το ίδιο μέσο πληρωμής που ο ίδιος χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνήθηκε αντίθετα ρητώς.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο μιας παραγγελίας, προκύψει κάποια εκκρεμότητα ή ερώτηση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail, μηνύματος (sms) ή/και τηλεφώνου, βάσει των στοιχείων που καταχωρήσατε κατά την υποβολή παραγγελίας ή κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον ιστοχώρο https://www.stefanosrokos.gr/. Αντίστοιχα, για οποιαδήποτε απαιτούμενη πληροφορία ή διευκρίνιση σχετική με υποβληθείσα παραγγελία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stefanosrokos.gr.

Τέλος, για την υποβολή ερωτήματος, παραπόνου ή οποιουδήποτε άλλου σχολίου που αφορά στους παρόντες Όρους, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stefanosrokos.gr.