Μαΐου 27, 2016

Η Εποχή του Ηλεκτρισμού, Art Athina 2016

Η Εποχή του Ηλεκτρισμού, Art Athina 2016 (Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι), TaeKwoDo, Π.Φάληρο